Video khác

ĐT Malaysia vẫn được chào đón tại quê nhà dù mất ngôi vương AFF Cup 2018 vào tay ĐT Việt Nam

17/12/2018 17:25

ĐT Malaysia vẫn được chào đón tại quê nhà dù mất ngôi vương AFF Cup 2018 vào tay ĐT Việt Nam. Nhìn chung, đây cũng có thể coi là một kỳ AFF Cup thành công với "Những chú hổ". Webthethao cập nhật những tin tức mới nhất về AFF Cup 2018.

Bình luận

Mới nhất