Tags: khoanh khac phan thi ha thanh nhan hcv noi dung toan nang: Khoảnh khắc Phan Thị Hà Thanh nhận HCV nội dung toàn năng

Khoảnh khắc Phan Thị Hà  Thanh nhận HCV nội dung toàn năng

Khoảnh khắc Phan Thị Hà Thanh nhận HCV nội dung toàn năng

09/06/2015 07:20

Xuất sắc vượt qua mọi đối thủ với tổng điểm 53,650 đã giúp VĐV của chúng ta bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung toàn năng.