ONE Championship

HỌP BÁO ONE Immortal Triumph: Đại diện Việt Nam mong muốn chiến thắng

04/09/2019 21:16

Sự kiện ONE Immortal Triumph là sự kiện đầu tiên quy tụ nhiều võ sĩ Việt trong và ngoài nước cùng nhau thượng đài dưới màu cờ Việt Nam.
 

Bình luận

Mới nhất