Tags: quach cong lich ngam ngui ve nhi tai noi dung 400m vuot rao: Quách Công Lịch ngậm ngùi về nhì tại nội dung 400m vượt rào

Quách Công Lịch ngậm ngùi về nhì tại nội dung 400m vượt rào

Quách Công Lịch ngậm ngùi về nhì tại nội dung 400m vượt rào

11/06/2015 05:55

Cán đích với thành tích 50 giây 29, Quách Công Lịch đã phải chấp nhận với tấm HCB khi VĐV Philippines về nhất với thành tích 49 giây 40 phá kỷ lục SEA Games.