Tags: tuyen viet nam pha ky luc sea games ton tai suot 24 nam o noi dung 4x400m nu: Tuyển Việt Nam phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm ở nội dung 4x400m nữ

Tuyển Việt Nam phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm ở nội dung 4x400m nữ

Tuyển Việt Nam phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm ở nội dung 4x400m nữ

12/06/2015 08:18

Bốn cô gái Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc cán đích với thành tích 3 phút 31 giây 43 để giành thêm cho điền kinh Việt Nam một tấm HCV. Không chỉ có vậy, bốn cô gái này còn phá kỷ lục tồn tại suốt 24 năm của người Thái tồn tại từ SEA Games 1991.