VBA

HLV Donte Hill và Danang Dragons gửi lời chúc cho Nguyễn Hoàng Tuấn

17/07/2018 22:42

Trong thời gian Nguyễn Hoàng Tuấn chuẩn bị lên bàn mổ để bắt đầu quá trình điều trị chấn thương ở Philippines, các đồng đội ở Danang Dragons đã dành cho Tuấn một món quà vô cùng đặc biệt.

Bình luận

Mới nhất