Vì Cuộc Sống Giống Thể Thao

Nắm lan can thật chặt | Tập 17 | Vì cuộc sống giống thể thao

30/06/2018 01:39

Nắm lan can thật chặt, kiễng đôi chân thật cao Để rất quyết tâm một giây sẽ lao vụt xuống dưới sông Hồng Thấy con tim ngừng đập và đôi tai ù đi Từ nay anh sẽ mãi không sai lầm.

Bình luận

Mới nhất