Tags: video monte carlo masters roger federer 2 0 guillermo garcia: Video Monte-Carlo Masters: Roger Federer 2-0 Guillermo Garcia

Video Monte-Carlo Masters: Roger Federer 2-0 Guillermo Garcia

Video Monte-Carlo Masters: Roger Federer 2-0 Guillermo Garcia

13/04/2016 12:05

Roger Federer có khởi đầu thuận lợi tại Monte-Carlo Masters sau khi dễ dàng đả bại Guillermo Garcia với các tỉ số 6-3 và 6-4.