Tags: vo huynh anh khoa pha ky luc 100m tu do: Võ Huỳnh Anh Khoa phá kỷ lục 100m tự do

Võ Huỳnh Anh Khoa phá kỷ lục 100m tự do

Võ Huỳnh Anh Khoa phá kỷ lục 100m tự do

05/12/2015 16:26

Kình ngư Anh Khoa đã phá kỷ lục nội dung 100m tự do khu vực Đông Nam Á với thành tích 1 phút 1 giây 45.