Tags: Xem lại Utah Jazz vs Houston Rockets: Video Utah Jazz 107-91 Houston Rockets (NBA ngày 23/4)

Video Utah Jazz 107-91 Houston Rockets  (NBA ngày 23/4)

Video Utah Jazz 107-91 Houston Rockets (NBA ngày 23/4)

23/04/2019 13:31

Xem lại video Utah Jazz vs Houston Rockets trong khuôn khổ NBA 2018/19 ngày 23/4.

Video Utah Jazz 98-118 Houston Rockets (NBA ngày 18/4)

Video Utah Jazz 98-118 Houston Rockets (NBA ngày 18/4)

18/04/2019 11:15

Xem lại video Utah Jazz vs Houston Rockets trong khuôn khổ NBA 2018/19 ngày 18/4.

Video Utah Jazz 90-122 Houston Rockets (NBA ngày 15/4)

Video Utah Jazz 90-122 Houston Rockets (NBA ngày 15/4)

15/04/2019 11:15

Xem lại video Utah Jazz vs Houston Rockets trong khuôn khổ NBA 2018/19 ngày 15/4.

Video Utah Jazz 98-125 Houston Rockets (NBA ngày 3/2)

Video Utah Jazz 98-125 Houston Rockets (NBA ngày 3/2)

03/02/2019 11:42

Xem lại video Highlights trận Utah Jazz vs Houston Rockets trong khuôn khổ NBA 2018/19 ngày 3/2.