Tags: đội hình Manipular: Manipular: Chiến thuật dàn quân cổ duy nhất tồn tại cho đến ngày nay

Manipular: Chiến thuật dàn quân cổ duy nhất tồn tại cho đến ngày nay

Manipular: Chiến thuật dàn quân cổ duy nhất tồn tại cho đến ngày nay

04/05/2019 14:00

La Mã đã có một lịch sử phát triển quân sự rất ấn tượng, nhiều phát minh và các thành tựu khoa học kỹ thuật vẫn được áp dụng đến tận bây giờ. Một trong những công trình quân sự được sử dụng nhiều nhất đó là chiến thuật dàn quân của người La Mã Manipular Legion.