Giải đấu

Sôi động chương trình Diễu hành ô tô Trung Quốc - ASEAN

Sôi động chương trình Diễu hành ô tô Trung Quốc - ASEAN

Chặng xuất phát của chương trình Diễu hành xe ô tô Trung Quốc - ASEAN làn thứ XI đã diễn ra vô cùng sôi động tại SVĐ Mỹ Đình bất chấp thời tiết mưa rét.

Xem thêm