DTCL 11.2 server PBE: Cân bằng Tướng, Tộc Hệ và Trang bị

Thành Hưng
thứ sáu 15-1-2021 15:30:00 +07:00
0 bình luận
|

Bên cạnh việc cập nhật Tướng và Tộc Hệ mới, DTCL 11.2 server PBE cũng sẽ cân lại các Tướng, Tộc Hệ cũ và hệ thống Trang bị.

Chi tiết bản cập nhật DTCL 11.2 Server PBE

Cập nhật DTCL PBE ngày 14/1

1. Hệ thống

Lồng Đèn May Mắn: Giờ đây sẽ xuất hiện từ vòng 5 thay vì vòng 1.

Tỷ lệ ra Tướng Tinh Anh:

- Cấp 6: 15/45/40/0/0 => 0/60/40/0/0

- Cấp 8: 0/15/45/40/0 => 0/0/60/40/0

- Cấp 9: 0/0/15/45/40 => 0/0/0/60/40

2. Thay đổi Tộc Hệ

Đấu Sĩ: Máu cộng thêm giảm từ 400/800/1200/1800 => 400/700/1100/1600

Pháp Sư: SMPT tăng từ 80/100/130% => 80/105/135%

Song Đấu: Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 15/20/40/60% => 15/25/40/60%

Thần Tài: Giá trị Vàng trung bình nhận được khi thua giảm từ 2,5/6 => 2,2 => 5 (0/1)

3. Thay đổi Tướng

Diana:

- Sát thương từ quả cầu tăng từ  80/90/100 => 90/100/110

- Tốc độ đánh tăng từ 0,65 => 0,7

Nasus: Sát thương giảm từ 400/600/900 => 400/600/850

Nidalee: Sát thương theo ô giảm từ 25% => 20%

Darius: Kháng phép tăng từ 30 => 60

Neeko: SMPT giảm từ 150/225/400 => 150/225/375

Olaf:

- AD giảm từ 85 => 80; Giáp tăng từ 50 => 60

- Tốc độ đánh từ kỹ năng giảm từ 150/200/400% => 150/175/350%

Sejuani

- Năng lượng thay đổi từ 70/150 => 80/160

Samira

- Kỹ năng gây sức mạnh theo %AD giảm từ 60/70/80% => 50/60/80%

Yone

- SMPT của Không Thể Dung Thứ tăng từ 300/500/1000 => 1500

4. Thay đổi trang bị

Giáp Tâm Linh: Không còn cho tốc đánh

Băng Trượng Vĩnh Cửu: Không còn cộng SMPT

Tam Hợp Kiếm: Năng lượng cộng thêm giảm từ 33 => 0; Các chỉ số còn lại đều được +33.

Cập nhật DTCL PBE ngày 12/1

1. Thay đổi về Tộc Hệ

Đồ Tể

- Sát thương đòn đánh cộng thêm giảm từ 20-60/40-100 => 20-45/30-75

- Hút máu cộng thêm giảm từ 20-40/40-80 => 20-45/30-75

Long Tộc

- Số vị Tướng hưởng Long Hồn tăng từ 1/2/4 => 1/2/6

Sát Thủ

- Tỷ lệ chí mạng tăng từ 10/25/40 => 10/30/60%

Cuồng Giáo

- Máu của Galio giảm từ 800/1325/2000 => 800/1300/2000

- AD của Galio giảm từ: 80/175/330 => 80/165/330

- Galio 9 Cuồng Giáo sẽ nhận 20 Giáp và Kháng phép.

Đấu Sĩ

- AD cộng thêm giảm từ 20/40/80/150 => 10/20/60/120

Song Đấu

- Tốc độ đánh tăng từ 12/20/40/60% => 15/20/40/60%

Hộ Pháp

- Giá trị lá chắn tăng từ 125/200/250 => 150/200/275

2. Thay đổi Tướng

Tahm Kench: Nội tại sẽ kém hiệu quả hơn khi kết hợp với trang bị

Diana: Sát thương quả cầu tăng từ 70/80/90 => 80/90/100

Nautilus: SMPT giảm từ 300/450/1200 => 300/450=>1000; Thời gian làm choáng giảm từ 3/4/6s => 3/4/5s

Rakan: AD tăng từ 45 => 60; Kháng phép tăng từ 30 => 40; Năng lượng giảm từ 40/90 => 40/80; Tăng phạm vi bị khóa tay.

Vladimir: 

- Giáp và kháng phép tăng từ 30 => 40

- Vladimir vẫn sẽ được hồi máu khi dùng kỹ năng lên kẻ địch có lá chắn.

Kalista: Tốc độ đánh tăng từ 0,9 => 1

Neeko

- Giáp và kháng phép giảm từ 25 => 20; Năng lượng dùng chiêu tăng từ 60 => 70

- SMPT giảm từ 150/250/500 => 150/200/400

Shyvana

- Máu cơ bản tăng từ 650 => 750

- Máu tăng thêm khi biến hình từ 80% => 40/45/50%

Sivir: Năng lượng thay đổi từ 30/80 => 0/70

Veigar: Năng lượng thay đổi từ 30/70 => 0/55

Cho'Gath: Năng lượng thay đổi từ 75/150 => 100/180

Olaf:

- Sát thương lan giảm từ 40/50/100% => 40/45/50%

- Tốc đánh cộng thêm giảm từ 150/200/450% => 150/200/400%

Tryndamere

- Năng lượng thay đổi từ 30/80 => 50/100; Giáp và kháng phép tăng từ 50/40 => 60/60

- Sức mạnh kỹ năng theo AD tăng từ 100% => 140%

Samira

- Sức mạnh kỹ năng theo AD giảm từ 80% => 60/70/80%

3. Thay đổi Trang bị

Dao Điện: Tỷ lệ nảy thay đổi từ 3/4/5 => 4/5/6

Băng Trượng Vĩnh Cửu:

- Cộng dồn được áp dụng với mọi loại sát thương gây ra đến từ một đối tượng 

- Thời gian làm chậm và đóng băng giảm từ 2,5 => 2s.

- Thời gian hồi làm chậm tăng từ 5 => 10s

Khiên Băng Randuins: Giáp và kháng phép cộng thêm giảm từ 50 => 40

Manamaze: Thời gian nhận năng lượng hồi lại tăng từ 6 => 8 giây.

Cập nhật DTCL PBE ngày 9/1

1. Thay đổi về Tộc Hệ

Đấu Sĩ: AD cộng thêm tăng từ 20/50/100/200 => 20/40/80/150

Long Tộc

- Làm lại hiệu ứng: Lửa Rồng gây thêm sát thương phép bằng 50% máu tối đa ở tất cả các cấp.

- Long Tộc sẽ có 1/2/4 Tướng nhận được Long Hồn; Những Tướng nhận được hiệu ứng này là những Tướng Long Tộc bị dính sát thương đầu tiên, không cộng dồn.

- SMPT và Tốc độ đánh cộng thêm: 35/100/300% => 30/75/150%

Đồ Tể: Sát thương cộng thêm giảm từ 30-60% / 50-100% => 20-60% / 40-100%

Linh Hồn: Tinh Anh Linh Hồn sẽ không nhân đôi tốc độ đánh

Chiến Tướng

- Máu cộng thêm từ 200/450/700 => 250/550/850

- SMPT cộng thêm từ 20/40/70 => 25/55/85

Tiên Phong: Giáp cộng thêm giảm từ 120/300/750/2000 => 100/250/500/1000

2. Thay đổi Tướng

Fiora: Thời gian làm choáng của kỹ năng giảm từ 2,5/3/4 => 2/2,5/4s

Nidalee: Sát thương tăng theo ô từ 20% => 25%; Năng lượng dùng chiêu giảm từ 80 => 70

Tristana: Sát thương hiệu ứng đòn đánh giảm từ 20/40/60 => 30/60/90

Braum: Máu tăng từ 750 => 1000; Năng lượng thay đổi từ 0/70 => 30/70

Kindred: Sát thương kỹ năng giảm từ 450/650/1000 => 400/600/1000

Neeko: Neeko sẽ ưu tiên dùng kỹ năng vào nơi có đông kẻ thù hơn.

Shyvana: Sát thương cộng thêm khi hóa rông giảm từ 40/80/160 => 30/60/120

Sivir:

- Tầm đánh giảm từ 890 => 660

- Thay đổi kỹ năng: Áp dụng với tất cả đồng minh => Đồng minh trong vòng 2 ô.

Cập nhật DTCL PBE ngày 8/1

Cuồng Giáo

- Galio: Máu tăng từ 750/1250/2000 => 800/1325/2000; AD tăng từ 70/150/300 => 80/175/300

Đấu Sĩ

- Các Đấu Sĩ sẽ được cộng thêm 20/50/100/200 AD

Long Tộc

- Tốc độ đánh/SMPT/Đòn đánh gây thêm sát thương phép theo lượng máu của mục tiêu tăng từ: 40/80/200% => 35/100/300%

Tiên Phong

- Nhận thêm 20/40/70/100 Kháng phép.

Cập nhật DTCL PBE ngày 7/1

Samira

- AD giảm từ 80 => 65

- Số phát bắn mỗi giây khi sử dụng kỹ năng giảm từ 4/5/10 => 3/4/10

- Samira 3 sao sẽ khởi đầu trận đấu với 1 điểm phong cách để sử dụng kỹ năng

Liều Lĩnh

- Điểm Phong Cách không còn được tăng theo số sao

- Lá chắn giảm từ 20% => 10%

Yone

- Dấu ấn của Yone sẽ tồn tại trong 8 giây

- Sát thương của Không Thể Dung Thứ tăng từ 200/4001/1000 => 350/600/1500

- Không Thể Dung Thứ: Gây sát thương phép tương đương với máu đã mất của mục tiêu => tăng % sát thương dựa theo lượng máu đã mất của mục tiêu (tối đa 100%).

*****

Loại bỏ danh sách Tướng Cũ

Cập nhật Tướng mới và Tộc Hệ mới

Thay đổi về Hệ thống

Tỷ lệ ra Tướng:

- Cấp 8: 15/25/35/20/5 >>> 16/25/35/20/4

- Cấp 9: 10/15/30/30/15 >>> 12/16/30/30/12

Vòng đi chợ

- Loại bỏ các Trang bị phòng ngự ở vòng đi chợ đầu tiên: Vòng đi chợ đầu tiên sẽ có: 2 Kiếm B.F, 2 Cung Gỗ, 2 Gậy Quá Khổ, 2  Nước Mắt Nữ Thần và 1 Găng Đấu Tập.

Cân bằng Tộc Hệ

Bí Ẩn

- Kháng phép cộng thêm tăng từ 40/100/200 >>> 40/120/300

Cuồng Giáo

- Máu của Galio giảm từ  800/1400/2000 >>> 750/1250/2000; Sát thương đòn đánh thay đổi từ 75/160/280 >>> 70/150/300

- % sức mạnh Galio nhân lên theo số sao của Cuồng Giáo tăng từ 14% => 16%

Hộ Pháp

- Lượng lắ chắn giảm từ 150/225/350 >>> 125/200/250

Khai Sáng

- Tốc độ hồi năng lượng giảm từ 50/70/100% >>> 50/100/200%

Linh Hồn

- Sửa lại hiệu ứng: Sẽ tăng tốc độ tấn công cho toàn đội ở lần đầu tiên mà một Tướng Linh Hồn dùng kỹ năng.

+2: +20% tốc đánh

+4: +35% tốc đánh

- Tinh Anh Linh Hồn sẽ tăng gấp đôi tốc độ đánh.

Pháp Sư: Thay đổi hiệu ứng từ 3/6/9 => 3/5/7

+3: +80% sức mạnh kỹ năng

+5: +110% sức mạnh kỹ năng

+7: +150% sức mạnh kỹ năng

Sát Thủ

-Sát thương chí mạng thay đổi từ 30/60/90 >>> 25/60/120

Song Đấu

- Tốc độ đánh theo mỗi điểm cộng dồn tăng từ 12/20/35/60 >>> 12/20/40/60

Thần Rừng

- Giáp và Kháng phép mỗi điểm cộng dồn giảm từ 20/30/40 >>> 15/25/40.

Thiện Xạ

- Số đòn đánh nảy tăng từ 1/2/3 >>> 2/3/4

- Sát thương giảm khi nảy từ 55/50/45% >>> 65/50/35%

Cân bằng Tướng

1. Tướng 1 Vàng

Diana

- Nguyệt Tộc Sát Thủ => Linh Hồn Sát Thủ

- Máu tăng từ 500 >>> 550

- Lượng lá chắn tăng từ 200/300/400 >>> 200/300/450

- Số quả cầu tăng từ 4/5/6 >>> 4/5/7

2. Tương 2 Vàng

Pyke

- Cuồng Giáo Sát Thủ => Cuồng Giáo Sát Thủ Đồ Tể

- Năng lượng khởi điểm/dùng chiêu thay đổi từ 75/125 >>> 60/120

- Sát thương kỹ năng giảm từ 125/200/375 >>> 100/175/275

Zed

- Bóng Ma Sát Thủ => Đồ Tể Sát Thủ

- Tốc độ tấn công tăng từ 0,75 => 0,8

3. Tướng 3 Vàng

Kindred

- Linh Hồn Thợ Săn => Linh Hồn Đao Phủ

Veigar

- Năng lượng khởi điểm/dùng chiêu thay đổi từ 0/55 >>> 30/70

- Tốc độ đánh tang từ 0.6 >>> 0.65

4. Tướng 4 Vàng

Aatrox

- Sát thương kỹ năng tăng từ 250/450/1250 >>> 350/550/1500

Morgana

- Khai Sáng Mê Hoặc => Khai Sáng Hấp Huyết

- Kỹ năng không còn hồi máu cho Morgana theo lượng sát thương gây ra, thay vào đó sẽ trừ đi % sát thương đòn đánh của kẻ thù trong vùng ảnh hưởng.

5. Tướng 5 Vàng

Azir

- Thời gian hất tung giảm từ 2 >>> 1.5.

- Thời gian làm chậm giảm từ: 4 >>> 3

Lee Sin

- Sát thương kỹ năng giảm từ 250/450/1000 >>> 200/375/1000

Yone

- Trừ giáp và kháng phép từ kỹ năng giảm từ: 60% >>> 40% 

Yone bị nerf mạnh ở DTCL 11.2

Cân bằng Trang bị

- Diệt Khổng Lồ: Sát thương lên kẻ thù có hơn 1750 máu tối đa giảm từ 90% >>> 80%

- Kiếm Súng Hextech: Lá chắn giảm từ 400 >>> 300

- Cuồng Cung Runaan: Sát thương lan giảm từ 90% >>> 80%

Bài liên quan

DTCL mùa 4: Danh sách Hệ Tộc mùa 4.5

Cập nhật danh sách Hệ và Tộc DTCL mùa 4.5 - Đấu Trường Chân Lý Định Mệnh.

Danh sách Tướng DTCL 4.5 - DTCL mùa 4 kỳ 2 cập nhật mới nhất

Danh sách Tướng DTCL 4.5: Cùng điểm qua danh sách tướng DTCL mùa 4 kỳ 2 được cập nhật mới ở phiên bản 11.2

| Thành Hưng
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt"
Cà phê Việt Nam thơm ngon nhưng V.League khó "nuốt" Triệu Vân 2 tuần trước

HLV Kiatisuk Senamuang có thể vừa chơi guitar vừa thưởng thức hương vị ly cà phê Việt Nam một cách thong dong. Nhưng đó là khi HAGL còn chưa thực sự bước vào cuộc đua tranh khốc liệt ở V.League.

Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường
Quả bóng Vàng 2020: Sự trở lại của Bùi Tấn Trường Triệu Vân 1 tháng trước

Thủ môn Bùi Tấn Trường là một hiện tượng đáng nhắc tới trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2020.

VPF chưa “tề gia” sao “trị” được CLB?
VPF chưa “tề gia” sao “trị” được CLB? Thảo Nguyên 1 tháng trước

VPF muốn nói được các CLB thì trước hết quan chức trong nhà cần phải nêu gương.

VFF đóng cửa đại hội để bầu bán Phó chủ tịch là ý chí của ai?
VFF đóng cửa đại hội để bầu bán Phó chủ tịch là ý chí của ai? Vũ Vân 1 tháng trước

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng việc đóng cửa đại hội thường niên bầu Phó chủ tịch tài chính là ý chí BCH. Tuy nhiên nhiều thành viên BCH VFF khẳng định không đúng!

Có thể bạn quan tâm
Nhà cái khiến HLV Chelsea lo sợ nguy cơ mất việc 3 phút trước Bóng đá Anh

Chelsea vừa thua Leicester và dễ hiểu là các nhà cái đặt Frank Lampard là HLV tiếp theo dễ bị sa thải nhất Ngoại hạng Anh.

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 20/1: Fulham vs MU 25 phút trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay: Cập nhật lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 20/1 với tâm điểm là trận Fulham vs MU thuộc Ngoại hạng Anh.

Ronaldo trượt dài từ vị trí số 1 xuống thứ 5 tại Serie A 31 phút trước Bóng đá Ý

Cristiano Ronaldo đã trượt dài từ vị trí số 1 xuống thứ 5 tại Serie A về hiệu suất sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận gặp Inter.

Tin bóng đá hôm nay mới nhất 19/1: MU hỏi mua thêm trung vệ 10 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Cập nhật tin tức bóng đá mới nhất hôm nay 19/1 được Webthethao tổng hợp.

Bằng chứng cho thấy Messi đau khổ thế nào ở trận thua Bilbao 11 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Lionel Messi đã bị mất kết nối nghiêm trọng với các đối tác tấn công khi Barca thua Athletic Bilbao ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu vòng 20 Ngoại hạng Anh 2020/2021: Đại chiến Tottenham vs Liverpool 13 giờ trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất. Xem lịch trực tiếp vòng 20 Premier League cập nhật hôm nay.

Truy tìm kho báu LMHT: Chi tiết cách tham gia sự kiện 14 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Tham gia sự kiện Truy Tìm Kho Báu LMHT 2021 để nhận ngay trang phục Miễn Phí từ 18/01 đến 31/01.

Nhận định NBA: Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets (Ngày 20/1 9h00) 14 giờ trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets diễn ra vào lúc 10h00 sáng ngày 20/1.

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2021 trở lại, dân chơi triathlon nóng lòng tới 9/5 15 giờ trước 3 môn phối hợp

Sau gần hai năm “đói khát” kể từ mùa giảm năm 2019, cuộc thi 3 môn phối hợp Techcombank Ironman 70.3 Vietnam chính thức trở lại vào 9/5/2021 trước sự mong đợi của của dân “chơi tri”.

Ném thức ăn và quậy phá phòng thay đồ, cầu thủ trẻ Cavaliers lập tức bị “rao bán” 15 giờ trước NBA

Trong lúc thiếu kiềm chế, Kevin Porter được cho là đã ném thức ăn vào người một thành viên quan trọng của ban lãnh đạo đội bóng ngay trong phòng thay đồ.

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2021 hôm nay 19/1: RW vs FPX 16 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2021 hôm nay 19/1: FPX chiến thắng dễ dàng với điểm nhấn là pha pentall kill của Lwx, EDG vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng LPL.

Kết quả U19 Quốc gia 2021 mới nhất 16 giờ trước Kết quả bóng đá

Kết quả U19 Quốc gia năm 2021 hôm nay. Xem kết quả bóng đá vòng loại U19 QG Việt Nam 2021 cập nhật mới nhất.

Highlights và kết quả NBA ngày 19/1 17 giờ trước NBA

Cập nhật kết quả và highlights các trận đấu tại Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA ngày 19/1

Bảng Ngọc và cách lên đồ Airi Liên Quân mùa 17 19 giờ trước Thư viện

Bảng Ngọc và cách lên đồ Airi Liên Quân mùa 17. Tìm hiểu về lối chơi của Airi sau khi được làm lại.

Cập nhật Liên Minh Tốc Chiến 2.0a: Giảm sức mạnh hàng loạt Tướng 20 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật Liên Minh Tốc Chiến sẽ điền tên Lee Sin, Miss Fortune, Aurelion Sol, Shyvana, Ngộ Không, Gragas vào danh sách những Tướng bị nerf.

Bruno Fernandes với thói quen “mất tích” khi MU đụng độ Big Six 20 giờ trước Bóng đá Anh

Bruno Fernandes luôn đóng vai trò quan trọng cho MU nhưng điều này không xảy ra trong các trận đấu lớn ở Ngoại hạng Anh.

Các tướng Ixtal trong Liên minh Tốc Chiến 20 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Danh sách các tướng Ixtal trong Liên minh Tốc Chiến, một trong những quốc gia độc lập đầu tiên gia nhập đế quốc Shurima.

Boston Celtics tiết lộ lý do vì sao từ bỏ James Harden 20 giờ trước NBA

Trước những tin đồn liên quan tới việc Boston Celtics đã nỗ lực theo đuổi James Harden, đội bóng áo xanh đã lên tiếng.

Bản cập nhật Liên quân mùa 17: Thông tin chi tiết 21 giờ trước ESPORTS

Bản cập nhật Liên quân mùa 17 có tên gọi là Đảo Sương Mù, với tâm điểm là vị Tướng Airi được làm lại cùng chế độ chơi mới: Đua xe.

Hội thi kỹ thuật - Skills Challenge: Xu hướng mới thú vị của các giải bóng rổ phong trào 22 giờ trước Bóng Rổ Việt Nam

Ở vài giải đấu gần đây trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh hay các địa phương khác trên cả nước, xu hướng mới này đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, chuyên nghiệp và cũng hấp dẫn hơn.

Liên quân bảo trì hôm nay đến mấy giờ? 22 giờ trước ESPORTS

Liên quân Mobile bảo trì hôm nay. Cập nhật thời gian bảo trì game Liên quân mới nhất để nâng cấp hệ thống cho phiên bản Đảo Sương Mù.

Khởi động Giải chạy ảo gây quỹ Xuân tình nguyện “Trao bước chân, gửi Tết tròn vị” 22 giờ trước Chạy

Mong muốn đem lại một cái Tết ý nghĩa hơn, Limo hợp tác cùng Đội CTXH trường ĐH Ngoại Thương CSII khởi động giải chạy ảo gây quỹ ”Xuân Tình Nguyện".

Chuyển nhượng MU mới nhất hôm nay 19/1: Lingard sắp gia nhập Sheffield United 22 giờ trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá MU mới nhất trong ngày hôm nay 19/1.

Barca phát hoảng khi PSG xác nhận về Messi 23 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Việc PSG chính thức xác nhận về mối quan tâm đối với Messi khiến Barca thực sự lo ngại trong bối cảnh tìm cách giữ chân ngôi sao của mình.

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 19/1: Leicester City vs Chelsea 1 ngày trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay: Cập nhật lịch trực tiếp Bóng đá TV hôm nay 19/1 với tâm điểm là trận Leicester City vs Chelsea thuộc Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu U19 Quốc gia 2021 mới nhất 1 ngày trước Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu U19 Quốc gia năm 2021 chính thức. Xem Lịch bóng đá vòng loại U19 QG Việt Nam 2021 cập nhật mới nhất.

Danh sách chuyển nhượng mùa đông 2020/2021 mới nhất 1 ngày trước Chuyển nhượng bóng đá

Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa đông 2020 mới nhất với thông tin từ các CLB lớn như MU, Arsenal, Real, Barca, Juventus…

Bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu cực sốc tại SEA Games 31 1 ngày trước Bóng chuyền

Sau thất bại tại SEA Games 30, bóng chuyền nam Việt Nam đã đặt ra mục tiêu cực khủng tại kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Xem thêm