Trực tiếp vòng loại SEA Games 31 bộ môn LMHT khu vực Việt Nam

Thành Hưng
thứ bảy 12-3-2022 17:00:00 +07:00 0 bình luận
|
Cập nhật link trực tiếp, kết quả vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia Việt Nam cho SEA Games 31 của bộ môn LMHTngày hôm nay mới nhất: CES vs FL; SE vs GAM.

Link trực tiếp vòng loại SEA Games 31 bộ môn LMHT khu vực Việt Nam hôm nay:

GAM vs SGB: 3-1

Game 1

Game 2

Game 3

Game 4

***

Chung kết vòng loại SEA Games 31 khu vực Việt Nam nội dung LMHT: GAM vs SGB

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Style/Divkid - Bie

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Shogun - Taki

***

SE vs GAM: 0-3

Game 1

Game 2

Game 3

***

Bán kết vòng tuyển chọn SEA Games 31 nội dung LMHT ngày 09/03: SE vs GAM

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Style/Divkid - Bie

***

SKY vs SGB: 1-3

Game 1

Game 2

Game 3

Game 4

***

Bán kết vòng tuyển chọn SEA Games 31 nội dung LMHT ngày 09/03: SKY vs SGB

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 03/03:

SE vs SKY (Tiebreak): 1-0

GAM vs SE (Tiebreak): 0-1

SGB vs SKY (Tiebreak): 0-1

GAM vs SGB: 2-0

Game 1

Game 2

TS vs SKY: 0-2

Game 1

Game 2

LX vs TF: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 03/03:

1. 14h00: LX vs TF

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

- Đội hình Team Flash: Yoshino - 1kigai - Dante - Slayder - Arte

2. 16h00: TS vs SKY

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

3. 18h00: SGB vs GAM

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid/Style - Bie

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 02/03:

CES vs SE: 2-0

Game 1

Game 2

SKY vs GAM: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

TS vs TF: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

 

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 02/03:

1. 14h00: TS vs TF

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

- Đội hình Team Flash: Yoshino - 1kigai - Dante - Slayder - Arte

2. 16h00: SKY vs GAM

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid/Style - Bie

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

3. 18h00: CES vs SE

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 01/03:

SGB vs SE: 2-0

Game 1

Game2 

CES vs LX: 0-2

Game 1

Game 2

GAM vs TF: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 01/03:

1. 14h00: GAM vs TF

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid/Style - Bie

- Đội hình Team Flash: Yoshino - 1kigai - Dante - Slayder - Arte

2. 16h00: CES vs LX

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

3. 18h00: SGB vs SE

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 28/02:

SKY vs SE: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

LX vs TS: 0-2

Game 1

Game 2

CES vs SGB: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 28/02:

1. 14h00: CES vs SGB

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

2. 17h00: TS vs LX

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

3. 20h00: SK vs SE

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 24/02:

TF vs SE: 1-2

Game 1

Game 2

GAM vs LX: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 24/02:

1. 17h00: GAM vs LX

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid/Style - Bie

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

2. 19h00: TF vs SE

- Đội hình Team Flash: Marcus - 1kigai - Yoshino - Slayder - Arte

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 23/02:

SKY vs SGB: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

CES vs TS: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 23/02:

1. 17h00: SKY vs SGB

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

2. 19h00: CES vs TS

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 22/02:

SE vs LX: 2-0

Game 1

Game 2

TF vs SGB: 0-2

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 22/02:

1. 17h00: TF vs SGB

- Đội hình Team Flash: Marcus - 1kigai - Yoshino - Slayder - Arte

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

2. 19h00: SE vs LX

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 21/02:

GAM vs TS: 2-0

Game 1

Game 2

CES vs SKY: 1-2

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 21/02:

1. 17h00: CES vs SKY

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio

2. 19h00: GAM vs TS

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid/Style - Bie

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

***

Kết quả LMHT SEA Games 31 ngày 17/02:

SE vs TS: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

SGB vs LX: 2-0

Game 1

Game 2

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 17/02:

1. 17h00: SE vs TS

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

2. 19h00: SGB vs LX

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 16/02:

GAM vs CES: 2-0

Game 1

Game 2

TF vs SKY: 0-2

Game 1

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 16/02:

1. 17h00: TF vs SKY

- Đội hình Team Flash: Marcus - 1kigai - Yoshino - Slayder - Arte

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio.

2. 19h00: CES vs GAM

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Divkid - Bie

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 15/02:

SGB vs TS: 2-0

Game 1

Game 2

LX vs SKY: 0-2

Game 1

Game 2

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 15/02:

1. 17h00: LX vs SKY

- Đội hình Luxury Esports :Coated - Killerqueen - Blazes - Vit/Shine - H3/CBL.

- Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin - Draktharr - Glory - Aomine - Elio.

2. 19h00: SGB vs TS

- Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed - BeanJ - Froggy - Bigkoro/Shogun - Taki

- Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 - Skewed - Jerry - Arrietty - Phil.

***

Kết quả vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 14/02:

SE vs GAM: 2-0

Game 1

Game 2

CES vs FL: 2-1

Game 1

Game 2

Game 3

***

Lịch thi đấu vòng loại LMHT SEA Games 31 ngày 14/02:

1. 17h00: CES vs FL

- Đội hình Cerberus Esports: Rika - Phuc1 - Jane - Puddin - Hieu3

- Đội hình Team Flash: Marcus - 1kigai - Yoshino - Slayder - Arte

2. 19h00: SE vs GAM

- Đội hình SBTC Esports: nPer - Spot - 2T - Celebrity - Palette

- Đội hình GAM: Kiaya - Levi - Kati - Style/Divkid - Bie

***

Thể thức thi đấu vòng bảng 2 vòng loại SEA Games 31 nội dung LMHT

Ở vòng bảng thứ hai của vòng tuyển chọn đội tuyển LMHT Việt Nam cho Sea Games 31, 8 đội vượt qua vòng 1 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt với các trận đấu bo3. Tương tự như ở các vòng bảng trước, 4 đội có điểm số cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng đấu cuối cùng. Các trận đấu từ vòng 2 của Vòng loại Sea Games 31 sẽ được tường thuật trực tiếp.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Xem trực tiếp Mosconi Cup 2023 trên TV360

Xem trực tiếp Mosconi Cup 2023 trên TV360

24 phút trước Billiards

Giải pool 9 bóng lớn nhất, được mong chờ nhất của năm 2023 Mosconi Cup sẽ được trực tiếp trên ứng dụng TV360 của Viettel Telecom, bên cạnh những thông tin bên lề đặc sắc tại trang Thể thao Vietcontent.

Indonesia nhập tịch thành công sao Ngoại hạng Anh, dõng dạc tuyên bố hạ Việt Nam ở Asian Cup

Indonesia nhập tịch thành công sao Ngoại hạng Anh, dõng dạc tuyên bố hạ Việt Nam ở Asian Cup

40 phút trước Bóng đá Việt Nam

Justin Hubner, ngôi sao đang khoác áo Wolves ở Ngoại hạng Anh, vừa có quốc tịch Indonesia. Nếu hoàn thiện hồ sơ, trung vệ sinh năm 2003 có thể thi đấu cho đội bóng xứ vạn đảo ngay tại VCK Asian Cup 2023, nơi họ sẽ chạm trán với Việt Nam.

Bốc thăm tứ kết VCK VSC-S3: Kịch tính bốn cặp đấu trong mơ

Bốc thăm tứ kết VCK VSC-S3: Kịch tính bốn cặp đấu trong mơ

1 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Kết quả bốc thăm tứ kết VCK Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thanh Cong Cup 2023 đã mang đến bốn cặp đấu hứa hẹn nhiều kịch tính, hấp dẫn.

Lịch thi đấu ONE Fight Night 17: Nguyễn Trần Duy Nhất trở lại ONE Championship

Lịch thi đấu ONE Fight Night 17: Nguyễn Trần Duy Nhất trở lại ONE Championship

2 giờ trước Võ Thuật

Cập nhật trực tiếp lịch thi đấu sự kiện ONE Fight Night 17 với màn so tài của Nguyễn Trần Duy Nhất với đối thủ Denis Puric.

Đội hình dự kiến MU vs Chelsea: Hojlund so tài Jackson

Đội hình dự kiến MU vs Chelsea: Hojlund so tài Jackson

5 giờ trước Bóng đá Anh

Đội hình dự kiến trận MU vs Chelsea diễn ra vào 3h15 ngày 7/12 thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân của MU vs Chelsea.

Tăng 14 bậc trên BXH ATP, Lý Hoàng Nam tranh tài cùng số VĐV kỷ lục ở giải tennis miền Bắc mở rộng

Tăng 14 bậc trên BXH ATP, Lý Hoàng Nam tranh tài cùng số VĐV kỷ lục ở giải tennis miền Bắc mở rộng

8 giờ trước Môn thể thao khác

Sau khi cải thiện vị trí trên BXH quần vợt nam thế giới ATP, Lý Hoàng Nam sẽ tranh tài với số VĐV kỷ lục ở giải tennis miền Bắc mở rộng từ ngày 8-12 tới.

Dự đoán Fulham vs Nottingham, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

Dự đoán Fulham vs Nottingham, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

8 giờ trước Bóng đá Anh

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh, bao gồm cuộc đối đầu Fulham vs Nottingham.

Billiard Sharm El Sheikh World Cup 3 băng 2023: Thanh Tự tiến tới vòng loại cuối cùng

Billiard Sharm El Sheikh World Cup 3 băng 2023: Thanh Tự tiến tới vòng loại cuối cùng

9 giờ trước Billiards

Nguyễn Trần Thanh Tự, Đoàn Minh Kiệt và Đào Văn Ly đấu vòng loại thứ 3 ở Giải Billiard Sharm El Sheikh World Cup 3 băng 2023, trước lúc Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái xuất trận.

Copa America 2024: Argentina có thể rơi vào bảng đấu khó khăn nhất như thế nào?

Copa America 2024: Argentina có thể rơi vào bảng đấu khó khăn nhất như thế nào?

10 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Tại lễ bốc thăm vòng bảng Copa America 2024 sắp tới, kịch bản đội tuyển Argentina rơi vào bảng đấu khó khăn nhất sẽ như thế nào?

Dana White lại chế nhạo thương vụ PFL - Bellator: Hai giải đấu không ai xem

Dana White lại chế nhạo thương vụ PFL - Bellator: Hai giải đấu không ai xem

10 giờ trước Võ Thuật

Trước các bình luận cho rằng sự kết hợp giữa PFL - Bellator sẽ uy hiếp đế chế của mình, CEO UFC Dana White lại có nhận định hoàn toàn trái ngược.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa các đối thủ

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa các đối thủ

11 giờ trước Bóng đá Anh

Arsenal đã tận dụng chiến thắng ở trận đấu sớm để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, tạm thời bỏ xa các đối thủ như Liverpool, Man City.

Arsenal trở thành chuyên gia thắng muộn sau màn ngược dòng kịch tính

Arsenal trở thành chuyên gia thắng muộn sau màn ngược dòng kịch tính

11 giờ trước Bóng đá Anh

Arsenal đã trải qua trận đấu hú vía với Luton Town mà chỉ nhờ có bàn thắng muộn của Declan Rice mới đánh bại được đối thủ mới lên hạng.

Chelsea có thể khiến thống kê của MU ở mùa này trở nên kinh hoàng

Chelsea có thể khiến thống kê của MU ở mùa này trở nên kinh hoàng

12 giờ trước Bóng đá Anh

Một thống kê đã chỉ ra số điểm tệ hại mà Man Utd của Erik ten Hag giành được kể từ khi HLV này đến Ngoại hạng Anh vào mùa hè năm ngoái.

DTCL 13.24: Chi tiết bản cập nhật TFT cuối cùng trong năm 2023

DTCL 13.24: Chi tiết bản cập nhật TFT cuối cùng trong năm 2023

13 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật DTCL 13.24 là phiên bản thứ 2 của Đấu Trường Chân Lý mùa 10, tạo ra nhiều thay đổi đáng chú ý trong meta của TFT.

LMHT 13.24, chi tiết bản cập nhật LOL cuối cùng mùa 13

LMHT 13.24, chi tiết bản cập nhật LOL cuối cùng mùa 13

14 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 13.24 sẽ là phiên bản cuối cùng của Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2023, đem đến nhiều thay đổi đáng chú ý trong meta của LOL.

Dự đoán MU vs Chelsea, 3h15 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

Dự đoán MU vs Chelsea, 3h15 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

19 giờ trước Bóng đá Anh

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh, bao gồm cuộc đối đầu MU vs Chelsea.

Dự đoán Aston Villa vs Man City, 3h15 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

Dự đoán Aston Villa vs Man City, 3h15 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

19 giờ trước Bóng đá Anh

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh, bao gồm cuộc đối đầu Aston Villa vs Man City.

Dự đoán Sheffield United vs Liverpool, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

Dự đoán Sheffield United vs Liverpool, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

19 giờ trước Bóng đá Anh

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh, bao gồm cuộc đối đầu Sheffield United vs Liverpool.

Dự đoán Brighton vs Brentford, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

Dự đoán Brighton vs Brentford, 2h30 ngày 7/12, Ngoại hạng Anh

19 giờ trước Bóng đá Anh

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh, bao gồm cuộc đối đầu Brighton vs Brentford.

Billiards Mosconi Cup 2023: Thực lực của Mỹ và Châu Âu như thế nào?

Billiards Mosconi Cup 2023: Thực lực của Mỹ và Châu Âu như thế nào?

20 giờ trước Billiards

Tất cả các trận đấu Mosconi Cup 2023 diễn ra theo thể thức chạm 5, phá luân phiên và thi đấu theo quy định của World Nineball Tour.

Đội hình Liên Xạ DTCL mùa 10 TFT

Đội hình Liên Xạ DTCL mùa 10 TFT

22 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Liên Xạ TFT mùa 10. Tìm hiểu về sức mạnh của đội hình Liên Xạ Đấu Trường Chân Lý với những vị tướng thường đóng vai trò chủ lực SMCK.

Choáng với video Oleksandr Usyk "đắp" thêm cơ bắp cho trận tranh đai lịch sử với Tyson Fury

Choáng với video Oleksandr Usyk "đắp" thêm cơ bắp cho trận tranh đai lịch sử với Tyson Fury

23 giờ trước Võ Thuật

Chiều cao 1,91m và cân nặng 100kg có lẻ là chưa đủ. Oleksandr Usyk đang gấp rút "đắp" thêm cơ bắp cho trận tranh đai boxing hạng nặng kinh điển lịch sử với "quái vật cao 2,06m" Tyson Fury.

Vừa chuẩn bị cho giải cầu lông World Tour Finals 2023, cựu số 2 thế giới Antonsen vừa né mùa đông khắc nghiệt ở quê nhà

Vừa chuẩn bị cho giải cầu lông World Tour Finals 2023, cựu số 2 thế giới Antonsen vừa né mùa đông khắc nghiệt ở quê nhà

23 giờ trước Olympic

Từng chiếm số 2 thế giới, tay vợt người Đan Mạch Anders Antonsen hiện xếp thứ 11 thế giới khi chuẩn bị tham dự giải cầu lông World Tour Finals 2023.

Liên Minh bảo trì 6/12 đến mấy giờ?

Liên Minh bảo trì 6/12 đến mấy giờ?

23 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Bảo trì LMHT 6/12. Cập nhật thời gian bảo trì Liên Minh hôm nay, những thông tin về đợt bảo trì cập nhật phiên bản LMHT 13.24 và DTCL 13.24.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại sát nút trong trận giao hữu đầu tiên

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại sát nút trong trận giao hữu đầu tiên

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Trước đội bóng chủ nhà các cô gái Sport Center 1 đã phải nhận trận thua trong cuộc đụng độ đầu tiên trước Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đại học RMIT và Đại học Tôn Đức Thắng: Hai nhà ĐKVĐ chia nửa buồn vui ngày ra quân CKTQ NUC 2023

Đại học RMIT và Đại học Tôn Đức Thắng: Hai nhà ĐKVĐ chia nửa buồn vui ngày ra quân CKTQ NUC 2023

1 ngày trước Bóng Rổ Việt Nam

Trong lúc hai đội ĐKVĐ giải đấu chia nửa buồn vui, Đại học Đà Nẵng tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ hướng đến bán kết vòng CKTQ NUC 2023.

Ứng viên Nữ VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2023: Hot girl cầu lông Nguyễn Thùy Linh với kỳ tích Top 20 thế giới

Ứng viên Nữ VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2023: Hot girl cầu lông Nguyễn Thùy Linh với kỳ tích Top 20 thế giới

1 ngày trước Cúp chiến thắng

Nguyễn Thùy Linh nổi lên như cứu tinh của cầu lông Việt Nam, vốn ngỡ sắp suy thoái cùng với tuổi tác của biểu tượng Nguyễn Tiến Minh.

Đứng bét bảng, “cò” Đại sẽ giải cứu HAGL?

Đứng bét bảng, “cò” Đại sẽ giải cứu HAGL?

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

CLB HAGL được cho sẽ có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt là ông Trần Tiến Đại, người từng giữ chức trưởng đoàn kiêm HLV CLB CAHN. Hiện tại, đội bóng phố Núi đang đứng cuối bảng ở V.League 2023/24.

Ứng viên Cúp Chiến thắng: Lặng thầm đóng góp chuyên gia Bulgaria đưa cử tạ Việt Nam khuấy đảo SEA Games 32

Ứng viên Cúp Chiến thắng: Lặng thầm đóng góp chuyên gia Bulgaria đưa cử tạ Việt Nam khuấy đảo SEA Games 32

1 ngày trước Cúp chiến thắng

Những đóng góp lặng thầm của bà Daniela Samuilova Kerkelova (Bulgaria) đang giúp cử tạ Việt Nam có năm 2023 thành công khi các đô cử giành hai HCV, phá 4 kỷ lục ở SEA Games 32. Bà xứng đáng góp mặt ở hạng mục Chuyên gia của năm giải thưởng Cúp Chiến thắng 2023.

ONE Championship bị báo cáo dần cạn vốn, lương võ sĩ được tiết lộ

ONE Championship bị báo cáo dần cạn vốn, lương võ sĩ được tiết lộ

1 ngày trước Võ Thuật

Những báo cáo về việc ONE Championship đang dần cạn kiệt dòng vốn liên tiếp xuất hiện sau một năm ảm đạm trên sàn MMA của giải đấu.

Điền kinh Việt Nam hợp tác với thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning trong 3 năm

Điền kinh Việt Nam hợp tác với thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning trong 3 năm

1 ngày trước Điền kinh

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning ký kết hợp đồng hợp tác trong 3 năm, giai đoạn 2023-2025 để giúp điền kinh Việt Nam phát triển, hướng tới những giải đấu lớn trong tương lai.

Giải billiards Mosconi Cup 2023 mừng tuổi 30 với tổng tiền thưởng tăng đột biến

Giải billiards Mosconi Cup 2023 mừng tuổi 30 với tổng tiền thưởng tăng đột biến

1 ngày trước Billiards

Đội Châu Âu hiện là đương kim vô địch Mosconi Cup, đồng thời đang tạm chiếm ưu thế khi dẫn trước Mỹ 15-13 và 1 hòa tại giải pool 9 bóng được tổ chức hàng năm này.

Lịch thi đấu giải billiards Mosconi Cup 2023 có gì mới?

Lịch thi đấu giải billiards Mosconi Cup 2023 có gì mới?

1 ngày trước Billiards

Thể thức mới của giải billiards Mosconi Cup 2023 không còn trận đấu Fan's Choice và nâng tầm quan trọng của Đội trưởng 2 đội.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch nam các CLB thế giới 2023

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch nam các CLB thế giới 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Quốc Tế

Webthethao cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch các CLB nam thế giới 2023, nơi chứng kiến 6 CLB hàng đầu đại diện cho các châu lục tranh tài.

Khởi tranh giải bóng chuyền vô địch các CLB nam thế giới 2023

Khởi tranh giải bóng chuyền vô địch các CLB nam thế giới 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Quốc Tế

Các CLB hàng đầu thế giới đã có mặt tại Ấn Độ sẵn sàng khởi tranh giải bóng chuyền vô địch các CLB nam thế giới từ ngày mai 6/12.

Hàng loạt cầu thủ Việt Nam tăng giá, bất ngờ cái tên duy nhất bị giảm

Hàng loạt cầu thủ Việt Nam tăng giá, bất ngờ cái tên duy nhất bị giảm

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Sau lượt trận FIFA Days tháng 11, hàng loạt cầu thủ Việt Nam đã tăng giá. Trong số đó, chỉ có duy nhất một cầu thủ bị giảm nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất.

Jon Jones lên tiếng dạy dỗ Tom Aspinall: Đừng nghĩ mình là ông chủ UFC

Jon Jones lên tiếng dạy dỗ Tom Aspinall: Đừng nghĩ mình là ông chủ UFC

1 ngày trước Võ Thuật

Trước hàng loạt bình luận của Tom Aspinall về việc đòi tước đai mình, Jon Jones cuối cùng cũng đã lên tiếng chấn chỉnh đàn em.

Đội hình dự kiến Luton vs Arsenal: Havertz trở lại đá chính?

Đội hình dự kiến Luton vs Arsenal: Havertz trở lại đá chính?

1 ngày trước Bóng đá Anh

Đội hình dự kiến trận Luton vs Arsenal diễn ra vào 3h15 ngày 6/12 thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân của Luton vs Arsenal.

Cô gái Nhật phá kỷ lục thế giới chạy 24 giờ với chỉ 246m cách biệt

Cô gái Nhật phá kỷ lục thế giới chạy 24 giờ với chỉ 246m cách biệt

1 ngày trước Chạy

Miho Nakata đến từ Nhật Bản đã xác lập kỷ lục mới ở nội dung chạy 24 giờ dành cho nữ. Cô tạo ra kỷ lục mới chỉ hơn thông số cũ đúng 246m.

Copa America 2024 sẽ diễn ra tại 14 thành phố của Mỹ

Copa America 2024 sẽ diễn ra tại 14 thành phố của Mỹ

1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) đã công bố lịch trình đầy đủ của Copa America 2024 tại Mỹ, bao gồm thành phố đăng cai, sân vận động.

Xem thêm
Nhận định