Từ khóa:

100 dặm VMM

Dalat Ultra Trail chưa có cự ly 100km, dân chạy “đói chuẩn chăm mai” Vietnam Mountain Marathon

Dalat Ultra Trail chưa có cự ly 100km, dân chạy “đói chuẩn chăm mai” Vietnam Mountain Marathon

1 năm trước Chạy

Giải chạy siêu địa hình Đà Lạt năm 2021 chưa thể đưa cự ly 100km vào nội dung thi chính thức, khiến nhiều VĐV phong trào  ít cơ hội được tham dự nội dung 100 dặm (160km) ở Sa Pa vào tháng 8…