Từ khóa:

1024 lmht

DTCL 10.24: Làm lại Lulu, Jax và Warwick

DTCL 10.24: Làm lại Lulu, Jax và Warwick

2 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật DTCL 10.24 sẽ gia tăng sức mạnh cho kỹ năng của Lulu, đồng thời sửa lại bộ kỹ năng của Jax, Jinx và Warwick.