Từ khóa:

3 Point Contest 2022

NBA All-Star Saturday Night 2022: Hào hứng 3-Point Contest và Slam Dunk Contest

NBA All-Star Saturday Night 2022: Hào hứng 3-Point Contest và Slam Dunk Contest

4 tháng trước NBA

Thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện NBA All-Star Saturday Night 2022 bao gồm Skills Challenge, thi ném 3 điểm 3-Point Contest và thi úp rổ Slam Dunk Contest.