Từ khóa:

40 môn SEA Games

Việt Nam khẳng định tổ chức đủ 526 nội dung của 40 môn tại SEA Games 31

Việt Nam khẳng định tổ chức đủ 526 nội dung của 40 môn tại SEA Games 31

5 tháng trước SEA Games 31

Trước hàng loạt khó khăn về kinh phí tổ chức, dịch bệnh, trang thiết bị dụng cụ, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 khẳng định sẽ giữ đúng chương trình thi đấu 40 môn với 526 nội dung.