Từ khóa:

400m rào Olympic

Thể thức thi đấu 400m rào nữ Olympic Tokyo 2021 của Quách Thị Lan

Thể thức thi đấu 400m rào nữ Olympic Tokyo 2021 của Quách Thị Lan

1 năm trước Olympic

Quách Thị Lan là VĐV điền kinh duy nhất của Việt Nam tham dự Thế vận hội Nhật Bản 2021 ở nội dung 400m rào. Thể thức thi đấu của nội dung này như thế nào?