Tags: ADC LCK: 5 ADC giỏi nhất LCK đáng mong chờ trong năm 2019

5 ADC giỏi nhất LCK đáng mong chờ trong năm 2019

5 ADC giỏi nhất LCK đáng mong chờ trong năm 2019

07/01/2019 14:00

ADC có một vai trò quan trọng giúp xác định hướng của trò chơi của đội. Không có ngoại lệ với các đội tốt nhất tại LCK. Để có thể giành chiến thắng, họ cũng phải có một ADC tuyệt vời trong đội của họ.