Từ khóa:

Ám thái

“Ám Thái”

“Ám Thái”

7 năm trước Bóng đá Việt Nam

Một dạo, hàng tiêu dùng Việt Nam cứ phải là… Thái Lan mới chịu. Nào là quần bò Thái, áo cánh dơi Thái, dép Thái… nghĩa là Thái Lan mà một thương hiệu, một giá trị.