Từ khóa:

Anthony Davis LeBron James

Anthony Davis còn lâu mới đến Los Angeles Lakers để làm đồng đội của LeBron James

Anthony Davis còn lâu mới đến Los Angeles Lakers để làm đồng đội của LeBron James

3 năm trước NBA

Dù người hâm mộ Los Angeles Lakers rất muốn Anthony Davis đến làm đồng đội với LeBron James, nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra trong thời gian tới.