Từ khóa:

Atlanta Open

Ngày 2 Atlanta Open: Chờ đợi gì ở 4 cặp hấp dẫn nhất?

Ngày 2 Atlanta Open: Chờ đợi gì ở 4 cặp hấp dẫn nhất?

3 năm trước Tennis

Sau mùa đấu sân cỏ, ATP Tour bắt đầu chuyển hướng sang sân cứng với Atlanta Open trở thành giải đầu tiên khởi động cho US Open, nên vùng Georgia đang có sự hiện diện của vài đại diện thuộc thế hệ mới.