Từ khóa:

bị loại

Duy nhất 1 trọng tài V.League bị loại

Duy nhất 1 trọng tài V.League bị loại

5 năm trước V.League

Chỉ có trọng tài Ngô Đức Việt (Quảng Nam) bị loại trong đợt kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý trọng tài trước mùa giải 2017.