Từ khóa:

billiards Bilavi Group

Ông Lê Quang Vinh: Bilavi Group mong muốn billiards Việt Nam thành chuyên nghiệp

Ông Lê Quang Vinh: Bilavi Group mong muốn billiards Việt Nam thành chuyên nghiệp

4 tháng trước Billiards

Giải Billiard Carom 3 băng trẻ TP.HCM mở rộng 2022 vừa kết thúc thành công tại Câu lạc bộ TDTT Đa Năng với đơn vị tài trợ Bilavi Group.