Từ khóa:

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn thể thao

Công bố những điều kiện để được hoạt động thể dục thể thao tại TPHCM

Công bố những điều kiện để được hoạt động thể dục thể thao tại TPHCM

1 năm trước Môn khác

UBND TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động TDTT.