Từ khóa:

bóng chuyền hơi 2021

Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi khu vực phía Bắc năm 2021 đứng trước nguy cơ bị hoãn

Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi khu vực phía Bắc năm 2021 đứng trước nguy cơ bị hoãn

1 năm trước Bóng chuyền

Năm 2020, giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi Cúp Động Lực đã được tổ chức thành công với 2 giải đấu tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc.