Từ khóa:

bóng rổ australia

1 năm nhìn lại cuộc hỗn chiến đáng xấu hổ giữa bóng rổ Australia và Philipines

1 năm nhìn lại cuộc hỗn chiến đáng xấu hổ giữa bóng rổ Australia và Philipines

2 năm trước Thư viện

Cách đây tròn 1 năm thế giới bóng rổ từng chứng kiến một cuộc ẩu đả đáng xấu hổ giữa Philipines và Australia.