Từ khóa:

bóng rổ Mexico City Capitanes

NBA G-League đón đội bóng mới tới từ Mexico

NBA G-League đón đội bóng mới tới từ Mexico

1 năm trước NBA

Nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của NBA vượt qua khuôn khổ nước Mỹ, NBA G-League quyết định chào đón đội bóng mới tới từ Mexico.