TỪ KHOÁ:

bóng rổ trường everset

Trường phổ thông đào tạo bóng rổ chuyên sâu đầu tiên tại Hà Nội

2 tháng trước Bóng Rổ Việt Nam

Một chương trình đào tạo phổ thông với hai mũi nhọn là tiếng Anh và Bóng rổ tại trường liên cấp Everest - Hà Nội mở ra cơ hội mới cho các bạn học sinh theo đuổi lý tưởng Giỏi thể thao - Cao tri thức.