Từ khóa:

Brighton Marathon

BTC giải marathon xin lỗi vì đo đường dài quá 500m

BTC giải marathon xin lỗi vì đo đường dài quá 500m

1 năm trước Chạy

Ban tổ chức (BTC) một giải chạy marathon ở Anh quốc phải chính thức đăng đàn xin lỗi những người tham dự vì lỗi đo đường đua dài quá 500m.