Từ khóa:

Buddy Hield

Số tuyển thủ quốc gia chiếm 1/4 NBA 2016-17

Số tuyển thủ quốc gia chiếm 1/4 NBA 2016-17

6 năm trước NBA

NBA 2016-17 vừa khởi tranh vào hôm nay với đông đảo ngoại binh có đẳng cấp quốc tế “tham chiến”.