Từ khóa:

các hệ tộc mới đtcl

DTCL 8.5: Các Hệ Tộc mới sẽ xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý

DTCL 8.5: Các Hệ Tộc mới sẽ xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý

3 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Danh sách Hệ Tộc mới DTCL 8.5. Tổng hợp các đơn vị mới sẽ xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý mùa 8.5 cùng các Hệ Tộc bị loại bỏ khỏi mùa mới.