Từ khóa:

các môn tổ chức

Lộ trình cuối cùng "chốt" số môn thi đấu của SEA Games 2021

Lộ trình cuối cùng "chốt" số môn thi đấu của SEA Games 2021

2 năm trước Môn khác

Trong 2 ngày 21-22/7/2020, các phiên họp trực tuyến của Hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020 sẽ quyết định tổng số môn thi đấu tại SEA Games 31.