TỪ KHOÁ:

cách lên đồ pantheon tốc chiến

Bảng ngọc và cách lên đồ Pantheon Tốc Chiến mạnh nhất

6 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Bảng ngọc và cách lên đồ Pantheon Tốc Chiến - vị Tướng Đấu Sĩ có khả năng đi đường tốt cùng bộ kỹ năng giàu tính đột biến trong giao tranh.