Từ khóa:

cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.1

Cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.1: Leona và Karma ra mắt

Cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.1: Leona và Karma ra mắt

2 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.1 đã chỉnh sửa lại tới hơn 20 vị Tướng. 2 vị Tướng mới cũng sẽ được đưa vào game là Leona và Karma

Đấu Trường Chân Lý 10.1: Thay đổi lớn về trang bị

Đấu Trường Chân Lý 10.1: Thay đổi lớn về trang bị

2 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Ở bản cập Đấu Trường Chân Lý 10.1, sẽ có 3 trang bị được thay thế bằng 3 trang bị khác, ngoài ra 7 trang bị khác sẽ được làm lại trong năm 2020.