Từ khóa:

cấu hình thần trùng

Cấu hình Thần Trùng, game kinh dị Việt được thực hiện bởi Dũng CT

Cấu hình Thần Trùng, game kinh dị Việt được thực hiện bởi Dũng CT

1 năm trước ESPORTS

Cấu hình Thần Trùng ở 2 mức tối thiểu và trung bình, tựa game kinh dị lấy bối cảnh, truyền thuyết dân gian của Việt Nam do Dũng CT - Trực Tiếp Game và các thành viên trong Team Đụt (DUT Studio) phát triển.