Từ khóa:

chất tăng cường hiệu suất thi đấu

Giấy phép hết hạn cứu "thần chơi thuốc" Jarrell Miller khỏi cảnh bị cấm thi đấu

Giấy phép hết hạn cứu "thần chơi thuốc" Jarrell Miller khỏi cảnh bị cấm thi đấu

3 năm trước Boxing

Jarrell Miller đã tự tay quẳng đi cơ hội thi đấu với Anthony Joshua vì chất cấm, nhưng điều đáng nói là dù dương tính với 3 chất cấm thuộc hàng tiêu biểu và nghiêm trọng, Jarrell Miller vẫn may mắn lách khỏi luật cấm thi đấu.