Từ khóa:

chảy máu lực lượng

Tại sao các đại gia V.League khó “rút ruột” S.Khánh Hòa BVN?

Tại sao các đại gia V.League khó “rút ruột” S.Khánh Hòa BVN?

4 năm trước V.League

Bị các đại gia V.League nhòm ngó nhưng lực lượng của S.Khánh Hòa BVN vẫn được duy trì ổn định đến khó tin.