Từ khóa:

chạy siêu đường trường

Chàng trai Đà Nẵng chạy 100km dưới 8 giờ 30 phút

Chàng trai Đà Nẵng chạy 100km dưới 8 giờ 30 phút

5 tháng trước Chạy

Một chân chạy tại Đà Nẵng thực hiện thành công thử thách chạy 100km dưới 8 giờ 30 phút, phá vỡ kỷ lục bản thân và rút ngắn thông số chạy siêu dài này trong giới chạy bộ phong trào.

Người đầu tiên trên thế giới phá giới hạn chạy 160km dưới 11 giờ

Người đầu tiên trên thế giới phá giới hạn chạy 160km dưới 11 giờ

5 tháng trước Chạy

Một chân chạy siêu đường trường ở Lithuania đã trở thành người đầu tiên trên thế giới hoàn thành đường chạy 100 dặm (tương đương 160km) dưới 11 giờ.