TỪ KHOÁ:

chính sách cho huấn luyện viên

Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi

1 năm trước Môn thể thao khác

Trong thời gian từ 29-30/8/2019, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2019 tại các tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam.