Từ khóa:

chống covid sea games 31

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và Doping ở SEA Games 31 thực hiện thế nào?

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và Doping ở SEA Games 31 thực hiện thế nào?

5 tháng trước SEA Games 31

Tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 diễn ra sáng nay, vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm bậc nhất chính là kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và Doping.