Từ khóa:

Chủ tịch LĐ Muay TP.HCM

Muay Thai Fight Night sẽ giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng Muay Việt Nam

Muay Thai Fight Night sẽ giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng Muay Việt Nam

4 năm trước MMA

Chủ tịch LĐ Muay TP.HCM tin rằng những sự kiện như Muay Thai Fight Night sẽ giúp tìm ra những và bồi dưỡng nhân tố mới có thể trở thành giúp phát triển Muay Việt Nam trong tương lai.