Từ khóa:

chương trình thi đấu SEA Games 31

Chương trình thi đấu SEA Games 31 có gì khác so với các kỳ Đại hội trước?

Chương trình thi đấu SEA Games 31 có gì khác so với các kỳ Đại hội trước?

2 năm trước Môn khác

Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 sẽ gồm 40 môn (520 nội dung), bao gồm 4 môn được bổ sung là Triathlon, Jujitsu, eSport và Tenpin Bowling.