Từ khóa:

cờ liên quân danh sách tướng

Danh sách Tướng Cờ Liên Quân

Danh sách Tướng Cờ Liên Quân

2 năm trước Cách chơi

Trong giai đoạn thửu nghiệm, Cờ Liên Quân có tổng cộng 46 tướng được chia làm 10 nghề và 14 phe phái. Sau đây là danh sách Tướng đang xuất hiện trong Cờ Liên Quân ở máy chủ thử nghiệm.