Từ khóa:

Columbus Marathon

Người đàn ông 55 tuổi đeo 22kg gạch chạy marathon hết 6 giờ

Người đàn ông 55 tuổi đeo 22kg gạch chạy marathon hết 6 giờ

1 năm trước Chạy

Một người đàn ông 55 tuổi đeo ba lô đựng 22kg gạch trên vai, cầm theo 2 lá cờ và hoàn thành đường chạu 42,195km sau hơn 6 giờ.