Từ khóa:

Công dân ưu tú Thủ đô

Bùi Thị Thu Thảo được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2018

Bùi Thị Thu Thảo được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2018

3 năm trước Cúp chiến thắng

Bùi Thị Thu Thảo, ƯCV VĐV nữ của năm Cúp Chiến thắng 2018, vừa được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú.