Từ khóa:

công nghệ bắt việt vị

FIFA World Cup 2022 sẽ áp dụng công nghệ việt vị bán tự động

FIFA World Cup 2022 sẽ áp dụng công nghệ việt vị bán tự động

3 tháng trước Bóng đá Quốc tế

Công cụ đắc lực này sẽ giúp các trọng tài ở World Cup 2022 đưa ra quyết định chính xác hơn, nhanh hơn đồng thời có thể lưu trữ lại những tình huống gây tranh cãi khi bắt việt vị.