Từ khóa:

công nghệ sân chạy Olympic

Công nghệ mặt sân siêu hiện đại có thật sự tạo ra hàng loạt kỷ lục điền kinh Olympic Tokyo?

Công nghệ mặt sân siêu hiện đại có thật sự tạo ra hàng loạt kỷ lục điền kinh Olympic Tokyo?

1 năm trước Olympic

Môn điền kinh Olympic Tokyo 2021 đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục thế giới, Olympic bị phá. Người ta đặt nhiều câu hỏi về sự giúp sức của công nghệ hiện đại với bề mặt sân chạy.