Từ khóa:

Công nghệ xe ô tô

Khám phá xế hộp: Ô tô không khí thải

Khám phá xế hộp: Ô tô không khí thải

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "Z".

Khám phá xế hộp: Hệ thống kiểm soát chệch hướng

Khám phá xế hộp: Hệ thống kiểm soát chệch hướng

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "Y".

Khám phá xế hộp: Đèn Xenon

Khám phá xế hộp: Đèn Xenon

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "X".

Khám phá xế hộp: Hệ thống phanh tái sinh

Khám phá xế hộp: Hệ thống phanh tái sinh

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "R".

Khám phá xế hộp: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Khám phá xế hộp: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "P".

Khám phá xế hộp: Hệ thống đo lường

Khám phá xế hộp: Hệ thống đo lường

5 năm trước Công nghệ

Serie công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "O".

Khám phá xế hộp: Chế độ lái

Khám phá xế hộp: Chế độ lái

5 năm trước Công nghệ

Series công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ "J".

Khám phá xế hộp: Gaydon và Hộp số

Khám phá xế hộp: Gaydon và Hộp số

5 năm trước Công nghệ

Series công nghệ ô tô từ A đến Z sẽ vén màn bí ẩn về những công nghệ vốn đang ẩn chứa trong chiếc xe của chúng ta. Tuần này là chữ G.